Pages Menu
Categories Menu

Co musisz wiedzieć o procesie certyfikacji?

Certyfikacja udzielana jest przez jednostkę certyfikującą do tego upoważnioną. Certyfikować można projekt, produkt, czy też system zarządzania. Nadrzędnym celem tego procesu jest uzyskanie potwierdzenia, że dany wyrób, bądź system jest zgodny z wymaganymi normami.

Jak przygotować się na przeprowadzenie akredytowanej certyfikacji?
Podejmując decyzję o tym, że chce się ubiegać o certyfikację, najlepiej zacząć od kilku prostych kroków, by dobrze się do tego procesu przygotować. Przede wszystkim należy mieć pewność, że dobrze zrozumiało się normę, którą planuje się spełnić. Jest to podstawowy warunek uzyskania certyfikacji, dlatego warto przyłożyć się do tego aspektu. Warto mieć świadomość jakie będą konsekwencje wprowadzenia pewnego poziomu jakości oraz standardów, które będą prowadziły do uzyskania certyfikacji. (Więcej szczegółów na https://laboratoryjnie.pl/tag/akredytacja-laboratorium/)

Jak wygląda proces uzyskania certyfikacji?
Certyfikacja jest procesem złożonym, składającym się z wielu faz. Poniżej dowiesz się jak one przebiegają.

W pierwszej kolejności warto dowiedzieć się jaka norma będzie odpowiednia z punktu widzenia rodzaju prowadzonej działalności oraz zapoznać się z jej treścią. Dobrym rozwiązaniem będzie także zasięgnięcie do opracowań zawierających pomocne wskazówki dotyczące sposobu wprowadzenia normy wzorcowej.
Kolejnym etapem będzie dobranie zespołu, który opracuje plan wdrożenia normy. Nie powinno się to odbywać natomiast bez udziału kierownictwa najwyższego szczebla. Powinien to być cel realizowany przez organizację, jako całość. Warto też skupić się na aspekcie poszerzenia wiedzy, kierownictwa oraz pracowników, w zakresie wprowadzania normy, poprzez różnego rodzaju szkolenia i kursy z zakresu tej materii. Dobrym pomysłem będzie również zasięgnięcie opinii konsultantów.
W przypadku wdrażania systemu zarządzania zgodnego z normą, warto opracować dokumentację opisującą tenże system. Następnie należy określić jakie procesy będą musiały przebiec, a także doprecyzować jak będą wpływały na siebie wzajemnie.

W tej fazie należy wdrożyć powyższe procesy oraz poddać je ocenie, by móc zauważyć wszystkie ewentualne błędy oraz uchybienia i jak najszybciej je wyeliminować.
Ostatnią, ale najważniejszą fazą jest wybór jednostki, która będzie nam udzielała certyfikacji. Warto przy tym pamiętać, że na uzyskaniu certyfikatu, ta relacja się nie skończy, a certyfikacja będzie wymagała ciągłego podtrzymywania, a działalność organizacji ciągłego podnoszenia jakości i samodoskonalenia.