Pages Menu
Categories Menu

Obowiązek oczyszczania ziemi

Już od początku naszego istnienia rasa ludzi wpływała negatywnie na stan tej planety. Prowadząc wojny byliśmy zapatrzeni w siebie. Niszcząc wszystko co było nam dane doprowadziliśmy do stanu obecnego, który ukazuje nam w pełnej okazałości wszystkie szkody spowodowane przez nas. Jak to ukazuje? Między innymi poprzez: globalne ocieplenie, dziurę ozonową, kwaśne opady itp. Kiedy zniszczymy rzecz nie należącą do nas musimy ją odkupić lub naprawić. Tak też działa nasza planeta. Dlatego każdy z nas ma obowiązek oczyszczania ziemi.

Mentalność czy przymus?

Nie okłamujmy się. Nie wszystkich ludzi obchodzą dalsze losy naszego świata, więc rząd zamierza zobowiązać każdego do rekultywacji. W jaki sposób? Nałożony zostanie obowiązek zapłacenia za badania ziemi na każdego właściciela gruntów. Nie zapłacą tylko rolnicy leczy wszyscy posiadacze jakichkolwiek ziem wliczając w to deweloperów. No dobra ale ile będzie nas to kosztować? Za badanie jednego ara naszej ziemi zapłacimy 10 000 zł! Takie badanie będzie powtarzało się co 10 lat. Lecz jeżeli ziemia na danej działce nie spełnia norm posiadacz ziemi może zapłacić nawet 60 000 zł za ar.

Co wyrządza największe szkody?

Największe szkody wyrządza wszystko z czym nie radzi sobie biodegradacji, czyli naturalny rozkład substancji. Zły wpływ na stan naszej planety mogą mieć elektrownie, hurtownie, fabryki oraz wszystkie nieorganiczne odpady oraz odpady ropopochodne. Często idąc przez las można spotkać tak zwane ,,dziwie wysypiska”, czyli odpady pozostawione przez człowieka w lesie. Tego typu odpady wytwarzają bardzo szkodliwe związki, które przedostają się do gleby i zanieczyszczają ją.

Jakie środki podejmujemy, aby zapobiec zniszczeniom?

Jednym z najbardziej znanym nam sposobów jest, np. segregowanie śmieci. Co nam to daje? Niektóre z nich są oddawane do recyklingu, który daje odpadom ,,drugie życie”. Innym sposobem jest oczyszczanie gleb za pomocą specjalnych szczepów bakterii, które rozkładają substancje takie jak olej, benzyna i inne chemikalia, na elementy z którymi przyroda sobie poradzi. Jest to zarazem najlepsza metoda na usuwanie ropopochodnych. Jednak taka operacja jest droga i czasochłonna. Te przykłady zaliczają się do działań mających na celu zlikwidowanie zanieczyszczeń na powierzchni ziemi, lecz aby to zadziałało każdy musi mieć w to chociażby najmniejszy wkład. Każdy może pomóc planecie, więc pamiętajmy jeden człowiek zdziała wiele.

Artykuł powstał przy udziale: https://promea.pl/oferta/oczyszczanie-ziemi